Privacy policy

Outlet Beermann is een onderdeel van Modehuis Beermann B.V. gevestigd aan Deventerstraat 11 7311 BH Apeldoorn en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
OUTLET Beermann
Deventerstraat 11
7311 BH APELDOORN
Telefoon: 055 5212492

J.J.M. Beermann is de Functionaris Gegevensbescherming van Outlet Beermann. Hij is te bereiken via joop@beermann.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De gegevens die wij van u bewaren zijn; naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en aankoopgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegeven uitsluitend voor het verzenden van nieuwsbrieven, reclamefolders of om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Onze website en webshop:            
U kunt onze website en webshop bezoeken zonder enige informatie over uw identiteit te geven. Voor het gebruik van sommige functies op onze site hebben we echter persoonsgebonden informatie nodig om bijvoorbeeld uw vragen te beantwoorden of een bestelling af te handelen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Outlet Beermann neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Outlet Beermann) tussen zit.

Termijn bewaren gegevens:
Outlet Beermann bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Outlet Beermann en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar outlet@beermann.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Cookies (verkeersgegevens):
Een cookie is een klein tekstbestand dat op een computer wordt geplaatst, waarmee informatie over het bezoek aan een website kan worden opgeslagen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om inloggegevens en  informatie over de producten die zijn bekeken. Cookie bestanden zijn veilig. OULET Beermann maakt gebruik van cookies om de beveiligde kassaomgeving soepel te laten werken. Daarnaast brengen wij het surfgedrag van onze klanten in beeld om zo een goed beeld te krijgen van de bezochte pagina’s, navigatiegebruik en functionaliteit van onze website. Wij maken ook gebruik van cookies van externe partijen om de functionaliteit van bijvoorbeeld Facebook beter te integreren en analytische gegevens te vergaren via Google Analytics. Wij hebben zelf geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Outlet Beermann neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beermann.nl

Betalingsgegevens:
Het uitvoeren van de betaling in onze webshop wordt gedaan in de beveiligde internetomgeving van Ideal, een betaalplatform dat voldoet aan de strengste beveiligingsnormen. Hierdoor kunt u de betaling aan OUTLET Beermann veilig uitvoeren. Onze medewerksters zullen u nooit vragen om inloggegevens en/of wachtwoorden.

OUTLET Beermann houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Heeft u vragen? Mail ons op joop@beermann.nl 

Bedrijfsgegevens:
OUTLET Beermann
Modehuis Beermann B.V.
Deventerstraat 11
NL 7311 BH Apeldoorn

Apeldoorn, januari 2021